zorgstandaard: Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019

Algemene informatie:

Deze zorgstandaard is ontwikkeld op inititatief van Partnership Stop met Roken (PSR).

 

Een goede behandeling voor mensen die willen stoppen met roken is van groot belang. Daarom heeft het Partnership Stop met Roken het initiatief genomen om een Zorgstandaard te ontwikkelen. Deze beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving (stoppen met roken).

 

Voorzitter van de werkgroep: Niels Chavannes, huisarts, hoogleraar Leids Universitair Medisch Centrum.

 

De Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019 is gefinancierd door het Partnership Stop met Roken.

 

Op initiatief van:

PSR

Datum publicatie:

2019

Laatste revisie:

2009

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 19-12-2018

Nadere informatie:

Voor overige documenten van het Partnership Stop met Roken verwijzen wij naar de link bij Richtlijn en bijlage.

Alle richtlijndocumenten:

Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019

 

De belangrijkste aanbevelingen van deze zorgstandaard kunt u vinden in:

Bureaukaart Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019

 

Voor overige documenten van het Partnership Stop met Roken betreffende dit onderwerp verwijzen wij naar:

http://www.partnershipstopmetroken.nl/richtlijn-2/