richtlijn FMS: Intestinale parasieten, laboratoriumdiagnostiek van

Algemene informatie:

De richtlijn Laboratoriumdiagnostiek van intestinale parasieten is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) in samenwerking met onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). 

 

Voorzitter van de werkgroep:

Drs. T. Kortbeek, arts-microbioloog

 

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 

 

 

Op initiatief van:

NVMM

Datum publicatie:

2019

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 15-5-2019