richtlijn FMS: Tuberculosescreening voorafgaand aan immuunsuppressieve medicatie

Algemene informatie:

De richtlijn Tuberculosescreening voorafgaand aan immuunsuppressieve medicatie is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose in samenwerking met onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 

 

Voorzitter van de werkgroep: 

dr. P.D.L.P.M. van der Valk, longarts

 

Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:

dr. E.H. Schölvinck, kinderarts infectioloog/immunoloog 

 

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 

Op initiatief van:

NVALT

Datum publicatie:

2019

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 15-4-2019