Richtlijn AJN: Heupdysplasie

Algemene informatie:

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid in samenwerking met onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

 

Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:
Mw. Sandra Prins, kinderarts-neonatoloog

 

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMW

Op initiatief van:

NCJ

Datum publicatie:

2018

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 13 december 2017