overig: N3 aanbevelingen Indicaties voor centraal veneuze en arteriële katheters op de NICU

Algemene informatie:

De aanbeveling werd ontwikkeld door: dr. M. Hogeveen en drs T. Antonius (Radboudumc) in samenwerking met alle 10 Nederlandse NICU’s met het doel meer eenheid van behandelingen tussen NICU's te krijgen. Het betreft hier een uitbreiding/aanvulling van de richtlijn CVK uit 2014 ontwikkeld door C. van Ganzewinkel, P. Sipkema en J. Buijs (MMC) waarbij de indicaties zijn aangepast en er wat dieper wordt ingegaan op de meest voorkomende complicaties.

Op initiatief van:

dr. M. Hogeveen en drs T. Antonius (Radboudumc) in samenwerking met alle 10 Nederlandse NICU’s