zorgstandaard: Zorgstandaarden ADHD

Algemene informatie:

De Zorgstandaarden ADHD zijn ontwikkeld op initiatief van de GGZ.


Voorzitter van de werkgroep: Willem Nolen.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: Birgit Levelink.

Op initiatief van:

GGZ

Datum publicatie:

juli 2019

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 14 november 2018.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten:

De zorgstandaard ADHD is online gepubliceerd op GGZ Standaarden.