extern: Antiretrovirale behandeling

Algemene informatie:

De richtlijn Antiretrovirale behandeling is ontwikkeld op initiatief van de Office of AIDS Research Advisory Council.
Dit is een richtlijn van het HHS Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and adolescents.

Op initiatief van:

OARAC/NIH

Datum publicatie:

2013

Laatste revisie:

12-02-2013

Status:

Voor de meest recente informatie zie: http://aidsinfo.nih.gov

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: