extern: Cryopreservatie van ovariumweefsel

Algemene informatie:

De richtlijn Cryopreservatie van ovariumweefsel is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).
Voorzitter van de werkgroep: prof. dr. M.J. Heineman, gynaecoloog.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: dr. W.J.E. Tissing, kinderhematoloog-oncoloog.

Op initiatief van:

NVOG/CBO

Datum publicatie:

2007

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 13-03-2008.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: