NVK richtlijn: Cystic Fibrosis, diagnostiek en behandeling

Algemene informatie:

De richtlijn Cystic Fibrosis is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS).
Voorzitter van de werkgroep: dr. C.K. van der Endt, kinderarts-pulmonoloog.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: 
prof. dr. W.M.C. van Aalderen, kinderarts-pulmonoloog
drs. F.A.J.A. Bodewes, kinderarts-MDL
dr. J.J.E. Hendriks, kinderarts-pulmonoloog
dr. M. Sinaasappel, kinderarts-pulmonoloog
prof. dr. H.J. Verkade, kinderarts-gastroenteroloog

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Orde van Medisch Specialisten in het kader van het programma Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO).

Op initiatief van:

NVALT/NVK/NCFS/CBO

Datum publicatie:

01-01-2008

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 17-01-2008.

Nadere informatie:

In het kader van het programma Zichtbare Zorg zijn bij deze richtlijn indicatoren ontwikkeld (zie indicatorengids bij downloads).

Daarnaast heeft Zorgverzekeraars Nederland in overleg met de NVALT , NVK en de NCFS vastgelegd welke gespecialiseerde centra aangewezen zijn voor CF-zorg (zie downloads).

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Ga hier naar de samenvatting van de volledige richtlijn door de werkgroep.