extern: Diabetes, zorgstandaard

Algemene informatie:

De Zorgstandaard Diabetes is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en beschrijft de norm waaraan multidisciplinaire zorg voor mensen met diabetes moet voldoen. De zorgstandaard is een document in ontwikkeling gebaseerd op relevante standaarden, richtlijnen en adviezen van de betrokken beroepsgroepen. Afhankelijk van het onderwerp worden door de NVK en de werkgroep Diabetes van de NVK sectie Endocrinologie bij kinderen, gemandateerde vertegenwoordigers benoemd die namens de NVK bijdragen aan de ontwikkeling van de zorgstandaard. 

Op initiatief van:

NDF

Nadere informatie:

De zorgstandaard is beschikbaar via zorgstandaarddiabetes.nl

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: