sectierichtlijn: Diabetische ketoacidose (DKA) of hyperglycemisch hyperosmolair syndroom (HHS), de behandeling van

Algemene informatie:

De richtlijn Diabetische ketoacidose (DKA) of hyperglycemisch hyperosmolair syndroom (HHS) is ontwikkeld op initiatief van de Landelijke Werkgroep Kinderdiabetes van de NVK sectie endocrinologie bij kinderen.
De richtlijn is geschreven door dr. P.L.J. Leroy, kinderarts-intensivist en mw. dr. M de Vroede, kinderendocrinoloog.

Op initiatief van:

NVK sectie endocrinologie

Datum publicatie:

mei 2012

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 12-10-2012.

Nadere informatie:

Deze richtlijn beschrijft de intraveneuze behandeling van patiënten die aan 4 kenmerken van DKA voldoen én bovendien ≥ 5% gedehydreerd zijn en/of een gedaald bewustzijn hebben en/of braken. Bij mildere presentaties kan een niet-intraveneuze behandeling worden overwogen (orale rehydratie en subcutane insuline).

Alle richtlijndocumenten: