extern: Eetstoornissen, diagnostiek en behandeling van

Algemene informatie:

De richtlijn Eetstoornissen is ontwikkeld op initiatief van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling (LSMR) in de GGZ.
Voorzitter van de werkgroep: dr. E.F. van Furth
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:
mw. O van der Baan-Slootweg, kinderarts-sociale pediatrie
mw. drs. A.H. Teeuw, kinderarts-sociale pediatrie

Op initiatief van:

LSMR/CBO/Trimbos

Datum publicatie:

2006

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 05-10-2005.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: