: Endocarditis, preventie van bacteriële

Algemene informatie:

De richtlijn Endocarditis is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Hartstichting.
Voorzitter van de werkgroep: dr. J.T.M. van der Meer, internist-infectioloog.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:
dr. M. Witsenburg, kindercardioloog.

Op initiatief van:

Nederlandse Hartstichting

Datum publicatie:

18-05-2009

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar

Alle richtlijndocumenten: