sectierichtlijn: Hemofilie en aanverwante stoornissen, diagnostiek en behandeling van

Algemene informatie:

De richtlijn Hemofilie en aanverwante stoornissen is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars (NVHB).
Voorzitter van de werkgroep: dr. F.W.G. Leebeek, internist-hematoloog.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:
dr. M. Peters, kinderarts hematoloog/oncoloog

Op initiatief van:

NVHB

Datum publicatie:

2009

Status:

Geautoriseerd door de NVK sectie kinderhematologie in januari 2010.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: