: Huilen bij baby’s, preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief

Algemene informatie:

De richtlijn huilbaby's is ontwikkeld op initiatief van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).
Voorzitter van de werkgroep: dr. M.P. L’Hoir, klinisch pedagoog-psychotherapeut
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:
dr. A.C. Engelberts, kinderarts.

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van ZonMw.

Op initiatief van:

NCJ/TNO

Datum publicatie:

maart 2013

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 09-05-2012.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: