extern: Hielprikscreening, draaiboek neonatale

Algemene informatie:

De richtlijn Hielprikscreening is ontwikkeld op initiatief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met  de Adviescommissie Neonatale Hielprikscreening van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).
 

Op initiatief van:

RIVM

Datum publicatie:

01-12-2007

Laatste revisie:

juni 2013

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: