: Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Algemene informatie:

De richtlijn Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap  is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).
Voorzitter van de werkgroep: prof. dr. B.W. Mol, gynaecoloog.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: 
dr. F.A.B.A. Schuerman, kinderarts-neonatoloog 
dr. R.A. van Lingen, kinderarts-neonatoloog 
dr. A.H.L.C. van Kaam, kinderarts-neonatoloog 
dr. P.H. Dijk, kinderarts-neonatoloog 

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Op initiatief van:

NVOG

Datum publicatie:

2011

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 08-06-2011.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.