sectierichtlijn: Immunotherapie voor inhalatiegenen op de kinderleeftijd, consensus

Algemene informatie:

De richtlijn Immunotherapie is ontwikkeld op initiatief van de sectie Kinderallergologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).
De richtlijn werd samengesteld door:
dr. E.H.G. van Leer, kinderarts-allergoloog
mw. dr. Y.C.M. Duijvestijn, kinderarts-allergoloog
dr. H. de Groot, allergoloog.

Op initiatief van:

NVK sectie kinderallergologie

Datum publicatie:

31 januari 2012

Status:

Deze richtlijn is geautoriseerd door de sectie kinderallergologie van de NVK op 31 januari 2012.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: