: Hepatitis B-vaccinatie bij zuigelingen van hepatitis B-draagsters, draaiboek

Algemene informatie:

Het hoofdstuk Hepatitis B is opgenomen in het draaiboek van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) en richt zich tot allen die betrokken zijn bij de uitvoering ervan: verloskundigen, (verloskundig actieve) huisartsen, gynaecologen, klinisch chemici, artsen-microbioloog (laboratoria), RIVM-DVP, kinderartsen en overige geïnteresseerden die zorg verlenen aan de zwangere en pasgeborene. Dit draaiboek verantwoordt tevens waaraan de publieke middelen besteed worden. 

 

Het hoofdstuk Hepatitis-B in het draaiboek is ontwikkeld op initiatief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:
mw. K.A. Bergman, kinderarts neonatoloog

 

Op initiatief van:

RIVM

Datum publicatie:

juni 2005

Laatste revisie:

2018

Verantwoordelijke samenvatting:

Van dit draaiboek is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: