extern: Huidafwijkingen, preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding, behandeling en verwijzing

Algemene informatie:

De richtlijn Huidafwijkingen is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek (TNO) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).
Voorzitter van de werkgroep: mw. prof. dr. Pauline Verloove-Vanhorick, kinderarts.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:
mw. drs. H. Rijk-van Gent, kinderarts.

Deze richtlijn is tot stand gekomen met finciële steun van ZonMw.

Op initiatief van:

NCJ/TNO

Datum publicatie:

mei 2012

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 12-10-2011.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: