extern: Kinderformularium

Algemene informatie:

Het Kinderformularium is een uitgave van het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK). De ontwikkeling van het kinderformularium is mogelijk gemaakt door subsidiering door van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2005-2008) en door cofinanciering door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (2010-2011)

Op initiatief van:

NKFK

Datum publicatie:

het kinderformularium is een web based richtlijn die continue wordt aangevuld en geupdate (per monografie)

Status:

Het kinderformularium is erkend als richtlijn door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (sinds december 2008) (NVK), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.

Alle richtlijndocumenten:

De richtlijn bestaat uit een website: ga naar 
www.kinderformularium.nl
en typ uw zoekvraag in het zoekveld.