extern: Kinderkanker, follow-up bij

Algemene informatie:

De richtlijn Kinderkanker is ontwikkeld op initiatief van de Stichting Kinderoncologie (SKION).
Voorzitter van de werkgroep: prof.dr. H. Caron, kinderoncoloog.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:
dr. L. Kremer, kinderarts
dr. A. Postma, kinderoncoloog
 

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van ZonMw.

Op initiatief van:

SKION

Datum publicatie:

2010

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 09-06-2010.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.