sectierichtlijn: Adoptiekinderen, medisch onderzoek bij buitenlandse

Algemene informatie:

De Sectieleidraad Medisch onderzoek buitenlands adoptiekind is ontwikkeld op initiatief van de NVK Sectie International Child Health.

 

Auteurs: Jeanine Punt en Rolf Pelleboer

 

Op initiatief van:

NVK sectie International Child Health

Datum publicatie:

2009

Laatste revisie:

2018

Status:

Geautoriseerd door de Sectie International Child Health (NVK)

Doelgroep samenvatting:

Deze samenvatting is bedoeld voor: kinderartsen en arts-assistenten in de tweede lijn die buitenlandse adoptiekinderen screenen na aankomst in Nederland.

En gaat over: medisch onderzoek bij buitenlandse adoptiekinderen

Alle richtlijndocumenten: