: Meconiumhoudend vruchtwater

Algemene informatie:

De richtlijn Meconiumhoudend vruchtwater is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).
Voorzitter van de werkgroep: mw. dr. M.M. Porath, gynaecoloog.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: 
K.D. Liem, kinderarts.

Op initiatief van:

NVOG

Datum publicatie:

maart 2011

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 09-02-2011.

Nadere informatie:

Deze richtlijn gaat over de zorg voor zwangeren met gebroken vliezen in de à terme periode bij wie meconiumhoudend vruchtwater is vastgesteld en de foetus in hoofdligging ligt. De richtlijn gaat in op de diagnostiek van meconiumhoudend vruchtwater, het verwijsbeleid, evenals op het beleid en de interventies ten aanzien van de zwangere ante partum, durante partu en ten aanzien van de pasgeborene voor zover het kind niet behandeld wordt door de kinderarts.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: