sectierichtlijn: Nasale continuous positive airway pressure (nCPAP)

Algemene informatie:

Het protocol Nasale continuous positive airway pressure (nCPAP), Aanbevelingen voor neonatale toepassing in  regionale ziekenhuizen is ontwikkeld op initiatief van de werkgroep INP van de NVK sectie neonatologie.

Op initiatief van:

NVK sectie neonatologie

Datum publicatie:

03-03-2011

Status:

Deze richtlijn is in mei 2019 herbeoordeeld met een verlenging tot 2021

Nadere informatie:

Dit protocol is in 2011 geautoriseerd door de sectie neonatologie van de NVK.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: