: Obesitas, CBO richtlijn (2008)

Algemene informatie:

De richtlijn Obesitas is ontwikkeld op initiatief van het Medisch Wetenschappelijke Raad van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBO).
Voorzitter van de werkgroep: prof.dr.ir. J.C. Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: 
J.H.M. Budde, kinderarts, kinderarts-sociale pediatrie
dr. M. de Vroede, kinderarts, -endocrinoloog
O.H. van der Baan-Slootweg, kinderarts-sociale pediatrie.

 
Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Nederlandse Hartstichting en van de Orde van Medisch Specialisten in het kader van het programma Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO).

Op initiatief van:

CBO

Datum publicatie:

2008

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 04-06-2008.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: