zorgstandaard: Obesitas, Zorgstandaard (2010)

Algemene informatie:

De Zorgstandaard Obesitas is ontwikkeld op initiatief van het Ministerie van VWS en het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON).
Voorzitter van de werkgroep: prof. dr. ir. J.C. (Jaap) Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: 
O.H. van der Baan-Slootweg, kinderarts-sociale pediatrie. 

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van het Ministerie van VWS.

Op initiatief van:

PON

Datum publicatie:

november 2010

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 25-12-2010.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: