NVK richtlijn: Postmortaal pediatrisch en pathologisch onderzoek

Algemene informatie:

De richtlijn Postmortaal pediatrisch en pathologisch onderzoek is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP).
 

ATTENTIE:

30-12-2013: Dit protocol is niet langer accuraat. U kunt het daarom niet meer downloaden. Raadpleeg in geval van onverklaard en onverwacht overlijden van een kind de laatste berichten in het dossier NODO op de NVK-website. Raadpleeg in geval van onverklaard en onverwacht overlijden van een kind van 0 - 2 jaar ook het Handelingsprotocol na wiegendood van de LWW, versie 30 december 2013.

Naar het dossier NODO op de NVK-website


Naar het Handelingsprotocol na wiegendood
 

Op initiatief van:

NVK/NVVP

Datum publicatie:

april 2003

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten:

Richtlijn Postmortaal onderzoek: niet langer beschikbaar