NVK richtlijn: Pijn, meting en behandeling van

Algemene informatie:

De richtlijn Pijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).
Voorzitter van de werkgroep: dr. R.A. Van Lingen, kinderarts-neonatoog.

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Orde van Medisch Specialisten in het kader van het programma Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO).

Op initiatief van:

NVK/CBO

Datum publicatie:

oktober 2007

Status:

Deze richtlijn is herbeoordeeld in mei 2019 en verlengd tot 2021

Nadere informatie:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 17-09-2007

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Ga hier naar de samenvatting van de volledige richtlijn door de werkgroep.

Alle richtlijndocumenten: