extern: Pijnstilling, postoperatieve

Algemene informatie:

De richtlijn Pijnstilling is ontwikkeld op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA).
Voorzitter van de werkgroep: dr. P.L. Houweling, anesthesioloog.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:
prof. dr. D. Tibboel, kinderarts.

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Op initiatief van:

NVA

Datum publicatie:

2012

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 15-05-2013.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: