extern: Pijnsyndroom, complex regionaal type 1

Algemene informatie:

De richtlijn Pijnsyndroom is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (NVR) en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA).
Voorzitter van de werkgroep: prof. dr. J.H.B. Geertzen, revalidatiearts
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:
prof. dr. D. Tibboel, kinderarts-intensivist

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Orde van Medisch Specialisten in het kader van het programma Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO).

Op initiatief van:

NVR/NVA

Datum publicatie:

2014

Laatste revisie:

September 2014: herzien t.o.v. de versie van 2006

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 10-9-2014.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.