overig: Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Algemene informatie:

De Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom is ontwikkeld op initiatief van de RIVM.


Voorzitter van de werkgroep: Prof. dr. A. Timen, Arts M&G/Infectiebestrijding, Hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

 

Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger: Prof. dr.. E. de Vries, kinderarts-infectioloog/immunoloog.

 

Op initiatief van:

RIVM

Datum publicatie:

juli 2019

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 15 mei 2019.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.