NVK richtlijn: Reanimatie van pasgeborenen

Algemene informatie:

De richtlijn Reanimatie van pasgeborenen is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).
Voorzitter van de werkgroep: F.A.M. van den Dungen, kinderarts-neonatoloog

Op initiatief van:

NVK

Datum publicatie:

2014

Laatste revisie:

September 2014: herzien t.o.v. de versie van 2008

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 10-09-2014.

Nadere informatie:

Voor de richtlijnen reanimatie 2015 van de Nederlandse Reanimatie Raad zie de link onder Richtlijn en bijlagen. Deze richtlijnen zijn echter niet door de NVK geautoriseerd wegens ontbreken van commentaar en autorisatieprocedures. Bij de eerstvolgende revisie van de NRR richtlijnen in 2020 zullen de officiële procedures wel gevolgd worden.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten:

Richtlijn Reanimatie


Naar richtlijnen reanimatie van kinderen en pasgeborenen (2015) van de Nederlandse Reanimatie Raad klik hier