NVK richtlijn: Sedatie en analgesie bij kinderen

Algemene informatie:

De richtlijn Sedatie en analgesie is ontwikkeld op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).
Voorzitter van de werkgroep: dr. P.L.J.M. Leroy, kinderarts.

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de ZonMW in het kader van het programma Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO).

Op initiatief van:

NVK/NVA/CBO

Datum publicatie:

september 2009

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 08-02-2012.

Nadere informatie:

De volledige richtlijn sedatie buiten de OK omvat drie delen. Sedatie en analgesie bij kinderen buiten de operatiekamer is deel III. Deel I (bij volwassenen) en deel II (op de intensive care) zijn apart uitgegeven.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.