sectierichtlijn: Sikkelcelziekte, leidraad voor de begeleiding van kinderen met

Algemene informatie:

De richtlijn Sikkelcelziekte is ontwikkeld op initiatief de sectie kinderhematologie/oncologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).
De richtlijn is samengesteld door:
mw. dr. H. Heijboer, kinderarts
mw. dr. M. Peters, kinderarts-hematoloog/oncoloog

Op initiatief van:

NVK sectie kinderhematologie/oncologie

Datum publicatie:

oktober 2006

Laatste revisie:

Mei 2014: herzien t.o.v. de versie van oktober 2006

Status:

Geautoriseerd door de Sectie kinderhematologie-oncologie van de NVK en de Programma Commissie Neonatale Screening in oktober 2006.