: Spastische cerebrale parese bij kinderen, diagnostiek en behandeling van

Algemene informatie:

De richtlijn Spastische cerebrale parese is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (NVR).
Voorzitter van de werkgroep: prof.dr. J.G. Becher, kinderrevalidatiearts.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:
prof.dr. A.F. Bos, kinderarts-neonatoloog

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Orde van Medisch Specialisten in het kader van het programma Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO).

Op initiatief van:

NVR

Datum publicatie:

2014

Laatste revisie:

December 2014: herzien t.o.v. de versie van 2006

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 19-06-2007.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: