extern: Suïcidaal gedrag, diagnostiek en behandeling van

Algemene informatie:

De richtlijn Suïcidaal gedrag is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP),  het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).
Voorzitter van de werkgroep: prof. dr. A.M. van Hemert, psychiater.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: 
dr. B.C.T. Flapper, kinderarts.

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van ZonMw.

Op initiatief van:

NVvP/NIP/V&VN

Datum publicatie:

2012

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 12 oktober 2011.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Ga hier naar de samenvatting van de volledige richtlijn door de werkgroep.

Alle richtlijndocumenten: