extern: Tuberculose-HIV

Algemene informatie:

De richtlijn Tuberculose-HIV is ontwikkeld op initiatief van het Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose (KNCV).
Voorzitter van de werkgroep: P.J.H.J. van Gerven, arts Maatschappij en Gezondheid.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: 
mw. dr. E.H. Schölvinck, kinderarts-infectioloog

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van KNCV Tuberculosefonds

Op initiatief van:

KNCV Tuberculosefonds

Datum publicatie:

oktober 2008

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 14-02-2008.

Nadere informatie:

In deze richtlijn wordt de diagnostiek en behandeling van tuberculose bij kinderen die met HIV geïnfecteerd zijn niet behandeld, omdat de benadering en complexiteit hiervan bij kinderen fundamenteel anders zijn dan bij volwassenen.

In Nederland worden alle kinderen, van wie bekend is dat zij met HIV besmet zijn, behandeld in één van de vier kinder-HIV behandelcentra en met de gespecialiseerde kinderartsen daar kan te allen tijde contact worden opgenomen voor vragen en verwijzing. Wanneer bij een ouder (met name de moeder) naast tuberculose een HIV-infectie wordt geconstateerd, is contact met één van deze centra geïndiceerd en moet, in samenspraak, in ieder geval een vervolgtraject voor de kinderen gewaarborgd worden.

Voor de gegevens van de betreffende centra zie bijlage 3 van de richtlijn

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Ga hier naar de samenvatting van de volledige richtlijn door de werkgroep.