: Tubereuze sclerose complex

Algemene informatie:

De richtlijn Tubereuze sclerose complex is ontwikkeld op initiatief van de Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN).
Voorzitter van de werkgroep: Frohn-Mulder, kindercardioloog.

Op initiatief van:

STSN

Datum publicatie:

augustus 2006

Laatste revisie:

2015

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: