extern: Triage op de spoedeisende hulp

Algemene informatie:

De richtlijn Triage op de spoedeisende hulp is ontwikkeld op initiatief van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN),  de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) en het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV).
Voorzitter van de werkgroep: F. de Voeght, leidinggevende SEH.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:
drs. A. van Meurs, kinderarts-intensivist.
 

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Stichting Innovatie Alliantie (SIA) in het kader van RAAK-Publiek projecten.

Op initiatief van:

NVSHV/HAN/LEV

Datum publicatie:

september 2008

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 29-08-2008.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.