NVK richtlijn: Verwijzing naar een perinatologisch centrum

Algemene informatie:

De nota 'Verwijzing naar een perinatologisch centrum' is ontwikkeld op initiatief van de Otterlo Werkgroep en de sectie Neonatologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).
Voorzitter van de werkgroep: dr. J.J. Duvekot, gynaecoloog

Op initiatief van:

NVK sectie neonatologie

Datum publicatie:

2007

Laatste revisie:

NB: het beleid ten aanzien van extreme prematuren is in 2010 herzien. Zie hiervoor de richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur en het NVOG bestuur in 2007.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen samenvatting beschikbaar.