extern: Vitamine D

Algemene informatie:

De richtlijn Vitamine D is ontwikkeld op initiatief van de Gezondheidsraad.

Op initiatief van:

Gezondheidsraad

Datum publicatie:

oktober 2012

Status:

Advies van de Gezondheidsraad

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.