NVK richtlijn: Vitamine K

Algemene informatie:

De richtlijn Vitamine K is ontwikkeld op initiatief van de Gezondheidsraad.

 

Op 11 april 2017 heeft de Gezondheidsraad een nieuw advies uitgebracht om borstgevoede zuigelingen Vitamine K toe te dienen via intramusculaire injectie. Zie het adviesrapport hier
 

Op initiatief van:

Gezondheidsraad

Datum publicatie:

oktober 2012

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 09-09-2012.

De NVK is nu in afwachting van beoordeling door de minister van VWS of het advies van de Gezondheidsraad dd 11 april 2017 geïmplementeerd gaat worden en is in overleg hierover met andere partijen. Tot die tijd blijft het huidige protocol de professionele standaard.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.