extern: Vroeggeboorte, Dreigende

Algemene informatie:

De richtlijn Vroeggeboorte is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).
Voorzitter van de werkgroep: prof. dr. B.W. Mol, gynaecoloog.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordigers in de werkgroep:
dr. F.A.B.A. Schuerman, kinderarts-neonatoloog
dr. R.A. van Lingen, kinderarts-neonatoloog
dr. A.H.L.C. van Kaam, kinderarts-neonatoloog
dr. P.H. Dijk, kinderarts-neonatoloog

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Op initiatief van:

NVOG

Datum publicatie:

2011

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 8-6-2011.
Het addendum en het amendement zijn geautoriseerd door het NVK Bestuur op 19 september 2013

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Ga hier naar de samenvatting van de volledige richtlijn door de werkgroep.