extern: Vrouwelijke genitale verminking (VGV)

Algemene informatie:

De richtlijn VGV is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).
Voorzitter van de werkgroep: M.C. Vos, gynaecoloog
Door de NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:
mw. I.M.B. Russel, kinderarts-sociale pediatrie

Op initiatief van:

NVOG

Datum publicatie:

juni 2010

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op juni 2010.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: