: Ziekten van adenoïd en tonsillen

Algemene informatie:

De richtlijn 'Ziekten van adenoïd en tonsillen' is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.
Voorzitter van de werkgroep: dr. H.P. Verschuur, KNO-arts.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: 
drs. J.P.C.M. van der Hulst, kinderarts.
dr. L. Bont, Fellow Kinderinfectieziekten.
 

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Orde van Medisch Specialisten in het kader van het programma Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO).

Op initiatief van:

KNO

Datum publicatie:

2007

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 09-10-2007.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.