extern: Zuurstofbehandeling thuis

Algemene informatie:

De richtlijn Zuurstofbehandeling is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).
Voorzitter van de werkgroep: prof. dr. J-W.J. Lammers, longarts

Op initiatief van:

NVALT

Datum publicatie:

2000

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: