sectierichtlijn: Groeihormoondeficiëntie, behandeling van kleine lengte bij kinderen met

Algemene informatie:

De sectieleidraad Groeihormoondeficiëntie is ontwikkeld op initiatief van de Adviesgroep groeihormoon van de NVK en bedoeld voor kinderartsen en endocrinologen.

Op initiatief van:

NVK adviesgroep groeihormoon

Datum publicatie:

2012

Laatste revisie:

2015

Status:

Autorisatie door de sectie endocrinologie bij kinderen (SEK) van de NVK op 14-12-2012.
De revisie is geautoriseerd door de NVK adviesgroep groeihormoon op 25-9-2015.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze sectieleidraad is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: