sectie leidraad: SGA, behandeling van kleine lengte bij kinderen met een te kleine lengte voor de zwangerschapsduur zonder inhaalgroei

Algemene informatie:

De sectieleidraad SGA is ontwikkeld op initiatief van de Adviesgroep groeihormoon van de NVK sectie Kinderendocrinologie en is bedoeld voor kinderartsen en endocrinologen.

Op initiatief van:

NVK adviesgroep groeihormoon

Datum publicatie:

2012

Laatste revisie:

2016

Status:

Deze sectieleidraad is geautoriseerd door de sectie endocrinologie bij kinderen (SEK) van de NVK op 9-12-2016

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze sectieleidraad is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: