sectierichtlijn: Endocrine evaluatie in het eerst levensjaar bij à terme geboren kinderen. Groeihormoon/IGF-I AS

Algemene informatie:

De richtlijn Endocrine evaluatie in het eerste levensjaar is ontwikkeld op initiatief van de Adviesgroep groeihormoon van de NVK en is bedoeld voor kinderartsen en endocrinologen.

Op initiatief van:

NVK adviesgroep groeihormoon

Datum publicatie:

2012

Laatste revisie:

2012

Status:

Deze richtlijn is geautoriseerd door de sectie endocrinologie bij kinderen (SEK) van de NVK op 14-12-2012.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: